Dzierżanowo - Płock

Linia Dzierżanowo - Płock przez Worowice, Bulkowo, Blichowo, Radzanowo, Rogozino

Komunikacja zwykła