Jak kupić bilet miesięczny?

W celu nabycia biletu miesięcznego należy:

Sprzedaż odbywać się będzie od 25 dnia miesiąca poprzedzającego ważność biletu lecz nie później niż do 10 dnia miesiąca na który będzie zakupiony bilet.

Pobierz wniosek